ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 “ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ США: ПІВНОЧІ, ПІВДНЯ ТА ЗАХОДУ”

УРОК 41. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 “ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ США: ПІВНОЧІ, ПІВДНЯ ТА ЗАХОДУ”

Навчальна мета: актуалізувати знання про галузеву та територіальну структуру господарства США, скласти порівняльну характеристику галузевої структури і спеціалізації господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня і Заходу; розвивати практичні уміння визначати спільні та відмінні ознаки господарства районів, систематизувати й узагальнювати інформацію, уміння працювати в контурних картах.

Обладнання:

політична карта Північної Америки, карта господарства США, атласи, таблиці, діаграми, підручники, контурні карти (зошити для практичних робіт на друкованій основі).

Основні поняття: територіальна структура господарства, галузева структура господарства, спеціалізація, економічний район, промисловість, сільське господарство.

Тип уроку: комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Аналізуючи територіальну та галузеву структуру господарства США, ви, напевно, помітили

відмінності. Північна частина країни, де проживає майже половина населення країни та виробляється 50 % промислової та сільськогосподарської продукції, відрізняється високим розвитком важкого машинобудування, автомобілебудування, металургії, хімічної, харчової, швейної промисловості. На заході країни найбільшого розвитку досягли новітні наукомісткі галузі та виробництво зброї. На півдні зосереджені найбільша кількість підприємств з видобутку та переробки нафти і природного газу та добре розвинені традиційні галузі: текстильна, швейна, тютюнова, целюлозно-паперова, меблева.

За територіальними відмінностями господарства в США виділяють три економічні райони: Північ, Південь та Захід. Порівняти господарство цих районів, визначити ознаки схожості та відмінності, зробити висновки про роль кожного району у розвитку економіки США – задача сьогоднішнього уроку, яку ви вирішуватиме під час виконання практичної роботи.

III. Практичне застосування знань, умінь, навичок

Виконання практичної роботи

Завдання 1 (3 бали). Позначте на контурній карті а) межі економічних районів; б) найбільші міста та їх промислову спеціалізацію; в) сільськогосподарську спеціалізацію економічних районів.

Завдання 2 (3 бали). Визначте галузі спеціалізації промисловості та сільського господарства двох районів. Результати оформіть у вигляді таблиці.

Галузь господарства

Назва району ___________________________

Назва району ________________________________

І. Спеціалізація промисловості

1.

1.

2.

2.

3.

3.

ІІ. Спеціалізація сільського господарства

1.

1.

2.

2.

3.

3.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 3 (3 бали). Визначте ознаки схожості та відмінності районів, що порівнюються. Результати оформіть у вигляді таблиці.

Ознаки схожості

Відмінності

V. Підсумок уроку

Завдання 4 (3 бали). Зробіть висновок. Поясніть, причини відмінностей у господарській спеціалізації районів, що порівнюються.

V. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Скласти кросворд “Сполучені штати Америки” (15 запитань).

– Випереджальне (окремим учням). Підготувати повідомлення на теми: “Освоєння і формування території Канади”, “Українська діаспора в Канаді”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 “ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ США: ПІВНОЧІ, ПІВДНЯ ТА ЗАХОДУ” - Плани-конспекти уроків по географії


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 “ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ США: ПІВНОЧІ, ПІВДНЯ ТА ЗАХОДУ”