ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ

Мета:

– поглибити та систематизувати знання про кліматотвірні чинники; формувати знання про особливості клімату Північної Америки, кліматичні пояси і типи клімату; вдосконалювати практичні вміння та навички характеризувати типи клімату материка за кліматичними діаграмами та тематичними картами атласу;

– розвивати вміння встановлювати причиново-наслідкові зв’язки, порівнювати, будувати логічні міркування, робити висновки;

– виховувати самостійність, уважність, працелюбність.

Обладнання: кліматична карта Північної

Америки, фізична карта Північної Америки, підручники, атласи, шаблони, контурні карти, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть наводити приклади та показувати на карті кліматичні пояси Північної Америки, характеризувати типи клімату за тематичними картами та кліматичними діаграмами; аналізувати вплив кліматотвірних чинників на формування кліматів Північної Америки.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Робота в парах

Прийом “Картографічна

розминка”

Учні ставлять один одному запитання за картою.

Прийом “Бліцопитування”

– Назвіть основні форми рельєфу Північної Америки і покажіть їх на карті.

– Чим зумовлена наявність різноманітних форм рельєфу на материку?

– Які групи корисних копалин зосереджені в надрах Північної Америки?

– Який природний компонент є наступним у дослідженні відповідно до плану вивчення материка?

– Як географічне положення впливає на кліматичні особливості материка?

– Які попередні висновки про клімат Північної Америки можна зробити на підставі знань про її географічне положення і рельєф?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Проблемне питання”

У жителів Північної Америки є жарт про кліматичні умови Північної Америки: “Голова” материка постійно мерзне, а “ногам” – жарко.

Як ви розумієте цей вислів? Чи є в ньому науковий сенс?

(Відповіді учнів.)

Справді, такі особливості географічного положення та характер рельєфу материка спричинюють формування в Північній Америці майже всіх відомих на Землі типів клімату. Розгляньмо детальніше причини їх формування та особливості.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Загальні ознаки клімату

Робота з мультимедійною презентацією, кліматичною картою та кліматичними діаграмами в підручнику

Завдання. За кліматичною картою та кліматичними діаграмами Південної Америки установіть:

А) температуру січня і липня в екваторіальних, тропічних і помірних широтах материка;

Б) кількість опадів на рівнинах і на західному узбережжі вищезгаданих широт;

В) напрямки панівних вітрів.

Позначте визначені показники на шаблоні в зошиті.

Зробіть висновки щодо загальних особливостей клімату материка.

Улітку майже на всьому материку (крім деяких островів Канадського арктичного архіпелагу та Гренландії) встановлено додатні температури повітря: від +1…+5 °С на півночі до +30 °С на півдні. Зимою ізотерма 0 °С на рівнинах проходить поблизу 40° паралелі, на західному узбережжі вона має майже меридіональне простягання далеко на північ до берегів Аляски. Найнижчі температури спостерігаються на північний захід від Гудзонової затоки (до -50 °С) та на льодовому щиті Гренландії (до -70 °С).

У результаті нерівномірного прогрівання утворюються активні рухи повітряних мас із півночі на південь та у зворотному напрямку. Глибоко вдаючись у суходіл, холодна Гудзонова затока і тепла Мексиканська підсилюють обмін між різними повітряними масами, що зумовлює часту зміну погодних умов. Значні розбіжності в температурі та атмосферному тиску між повітряними масами створюють умови для формування сильних вітрів – ураганів.

Гірські масиви Кордильєр та Аппалачів, що розташовані майже меридіонально, створюють ефект “аеродинамічної труби”, якою проносяться руйнівні смерчі – торнадо.

Розподіл опадів територією материка визначається панівними повітряними масами. Головна роль у зволоженні материка належить Атлантичному океану. Повітряні маси з Атлантики проникають аж до східних схилів Скелястих гір. Просуваючись вглиб материка, вони поступово втрачають вологу. На Приатлантичній низовині 1200-1300 мм, на Центральних рівнинах – 700-800 мм, на Великих рівнинах – менш 400 мм опадів на рік. Південно-східна частина материка перебуває під впливом вологих пасатів з Атлантичного океану. Найменша кількість опадів – близько 100 мм – в котловинах високогірних плато Кордильєр.

У помірних широтах переважає західне перенесення вологих повітряних мас з Тихого океану. Однак гірська система Кордильєр заважає їх просуванню вглиб материка. Тому основна частина опадів на узбережна та західних схилах гір – понад 2000 мм на рік.

На особливості клімату західного та східного узбережжя материка помітно впливають морські течії.

Висновок 1. Завдяки географічному положенню територія Північної Америки перебуває під впливом арктичних, помірних та тропічних повітряних мас. Значна протяжність материка з півночі на південь, порізаність берегової лінії, неоднорідність форм рельєфу, вплив океанічних течій визначає надзвичайну розмаїтість його кліматичних умов.

2. Кліматичні пояси і типи клімату

Робота з картою кліматичних поясів

У Північній Америці представлені всі типи клімату, крім екваторіального. Переважна частина материка розташована в помірному кліматичному поясі. Значні площі на півночі займають холодні пояси – субарктичний та арктичний. Південна частина материка розташована в субтропічному, тропічному та субекваторіальному поясах. У помірному, тропічному та субтропічному поясах виділяють кліматичні області, які відрізняються режимом опадів і температур.

Висновок 2. У Північній Америці представлені всі типи клімату, крім екваторіального.

Переважна частина материка розташована в помірному кліматичному поясі.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом “Географічний практикум”

Робота тематичними картами, кліматичними діаграмами

Завдання (робота за варіантами). 1) Складіть характеристику кліматичного поясу Північної Америки. Результати занесіть у таблицю. 2) Позначте розташування кліматичних поясів на контурній карті.

Назва кліматичного поясу

Географічне

Положення

Переважаючі

Повітряні маси

Температурний

Режим

Опади

Типи

Клімату

Прийом “Творча лабораторія”

Робота в парах

Завдання. Порівняйте набір і розміщення кліматичних поясів Північної і Південної Америки. Виділіть подібні та відмінні ознаки. Яких ознак більше? Чому?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Учитель підводить учнів до самостійного формулювання висновків за допомогою питань:

– Якими чинниками обумовлено надзвичайне розмаїття кліматичних умов Північної Америки?

– Які знання та вміння вам стали у пригоді того, щоб дійти. таких висновків?

– Які види завдань з характеристики клімату материка вам складно виконувати?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Закінчити характеристику кліматичних поясів у таблиці (роботу з контурною картою).

3. Випереджальне (окремим учням): підготувати короткі повідомлення про озера материка (Великі, Вінніпег, Велике Ведмеже, Велике солоне тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ - Плани-конспекти уроків по географії


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ