НАПІВПУСТЕЛІ Й ПУСТЕЛІ. СУБТРОПІЧНІ ЛІСИ. САВАНА. СУБЕКВАТОРІАЛЬНІ ТА ЕКВАТОРІАЛЬНІ ЛІСИ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ В ЄВРАЗІЇ

УРОК 58. НАПІВПУСТЕЛІ Й ПУСТЕЛІ. СУБТРОПІЧНІ ЛІСИ. САВАНА. СУБЕКВАТОРІАЛЬНІ ТА ЕКВАТОРІАЛЬНІ ЛІСИ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ В ЄВРАЗІЇ

Навчальна мета: повторити, поглибити та систематизувати знання про природні зони Євразії; формувати знання про природні зони напівпустель й пустель, субтропічних лісів, саван, субекваторіальних та екваторіальних лісів, області висотної поясності; сприяти розумінню особливостей їх розміщення на території материка; розвивати вміння працювати в групах, користуватися додатковими джерелами географічних

знань.

Обладнання: фізична карта Євразії, карта природних зон світу, карта кліматичних поясів світу, ілюстративні (відео)матеріали природи материка, енциклопедії, підручники, атласи.

Основні поняття: широтна зональність, висотна поясність, природний комплекс, природна зона.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Бесіда

– Назвіть природні зони помірного поясу.

– Чим обумовлена різноманітність природних зон Євразії і, зокрема, помірного поясу?

– У яких природних зонах розташована територія України?

Як впливає діяльність населення на природі зони України?

2. Географічний практикум (робота в парах)

Один з учнів визначає ознаки подібності, другий – ознаки відмінності.

За допомогою карт атласа порівняйте особливості розміщення природних зон Північної Америки та Євразії. Назвіть ознаки подібності і відмінності.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Ознайомлення з особливостями розміщення природних зон в Євразії показало, що на рівнинах материка чітко простежується широтна зональність. Але не всі природні зони витягнуті суцільною смугою із заходу на схід. Різноманіття кліматичних умов та особливості рельєфу порушують широтну зональність на території материка. Відбувається зміна природних зон не тільки з півночі на південь, а й із заходу на схід. На відміну від інших материків, в Євразії набагато більші площі займають області висотної поясності. Продовжимо характеристику природних зон материка, а допоможуть нам у цьому групи учнів, які проводили детальне дослідження природних зон Євразії.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Виступи груп із демонстрацією ілюстративних матеріалів

1. Напівпустелі й пустелі

Напівпустелі й пустелі (близько 1/4 площі материка) утворилися в посушливих областях центральної, південно-західної частково південної Азії в трьох кліматичних поясах: помірному, субтропічному й тропічному. У напівпустелях переважають світло-каштанові й бурі грунти, у пустелях – сіро-бурі з дуже незначною кількістю перегною, багато солончаків. Рослинність дуже бідна, місцями й зовсім відсутня. Для пустель помірного поясу характерна різка контрастність кліматичних умов: виснажлива спека влітку й сильні морози з вітрами узимку. Тваринний світ добре пристосований до перепадів температур і постійного дефіциту води. Багато гризунів – ховрашків, тушканчиків, пищух; із великих травоїдних водяться антилопи, кулани, двогорбі верблюди.

Особливо багато плазунів – ящірок, змій, черепах і павукоподібних – скорпіонів і тарантулів. У тропічних пустелях водяться різні гризуни, дикий осел, лисиця фенек, смугаста гієна.

2. Субтропічні ліси

Субтропічні ліси, розташовані на заході й сході Євразії, сильно змінені внаслідок господарської діяльності людини. Зона твердолистяних вічнозелених лісів і чагарників розташована на узбережжі Середземного моря, захищеному горами від холодних північних вітрів. Зона субтропічних мусонних лісів на південному сході Азії займає південну частину Великої Китайської рівнини, південь Корейського півострова й південну половину Японських островів.

3. Савани та рідколісся

Савани, порівняно з Африкою й Південною Америкою, займають невеликі площі на півостровах Індостан та Індокитай

4. Субекваторіальні та екваторіальні ліси

Субекваторіальні перемінно-вологі ліси займають узбережжя морів і схили гір півостровів Індостан і Індокитай. Зона вологих екваторіальних лісів Євразії охоплює південь півострова Індокитай, майже повністю Великі Зондські острови й південний захід острова Шрі-Ланка. Як і для екваторіальних лісів на інших материках, для них характерна пишна багатоярусна вічнозелена рослинність і багатий тваринний світ.

5. Висотна поясність гір Євразії

Послідовність висотних поясів залежить від природної зони біля підніжжя гір, їх висоти та віддаленості від океанів. У Європі найбільш чітко висотна поясність проявляється в Альпах, де п’ять висотних поясів закономірно змінюють один одного. Найбільша кількість висотних поясів спостерігається на південних схилах Гімалаїв. На північних схилах гір усього два висотні пояси. Це пояснюється сусідством із нагір’ям Тибет, якому властиві суворі кліматичні умови.

V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Закінчіть речення

– Природна зона твердолистих вічнозелених лісів і чагарників розташована…

– У тваринному світі субтропічних пустель переважають копитні,…

– До пустель помірного поясу належать: Каракуми,…

– Послідовність природних зон у горах залежить насамперед від… і…

– На північних схилах Гімалаїв налічується усього два гірські пояси:…

2. Запитання

– У яких кліматичних поясах сформувалися пустелі й напівпустелі? Чому на цю природну зону в Євразії припадають великі площі? Чим відрізняються пустелі помірного й тропічного поясів Євразії?

– Які природні зони характерні для субтропічного кліматичного поясу Євразії? Чим пояснюється формування різних природних зон на заході й сході цього поясу?

– Чим пояснюється багатство й розмаїтість тваринного й рослинного світу екваторіального поясу Євразії?

– Чому висотні пояси південних і північних схилів Гімалаїв відрізняються між собою?

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Використовуючи текст параграфів… , скласти опорну схему “Основні особливості природних зон Євразії”.

– Підготувати п’ять тестових запитань закритого типу до теми “Природні зони Євразії”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


НАПІВПУСТЕЛІ Й ПУСТЕЛІ. СУБТРОПІЧНІ ЛІСИ. САВАНА. СУБЕКВАТОРІАЛЬНІ ТА ЕКВАТОРІАЛЬНІ ЛІСИ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ В ЄВРАЗІЇ - Плани-конспекти уроків по географії


НАПІВПУСТЕЛІ Й ПУСТЕЛІ. СУБТРОПІЧНІ ЛІСИ. САВАНА. СУБЕКВАТОРІАЛЬНІ ТА ЕКВАТОРІАЛЬНІ ЛІСИ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ В ЄВРАЗІЇ