ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ)

РОЗДІЛ V. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

УРОКИ 49-51. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ)

Очікувані результати: учень порівнює географічне положення своєї області з іншими; пояснює походження назв географічних об’єктів своєї місцевості; характеризує природні умови, ресурси, населення, господарство своєї області; проектує перспективний розвиток області; наносить на карту основні господарські й культурні об’єкти області; висловлює судження про шляхи розв’язання наявних господарських і соціальних проблем.

ОРІЄНТОВНЕ

ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ)

1. Географічне положення

Місце області (республіки) на карті України. З якими областями (державами) межує. Чи має вихід до моря (якщо має – його характер). Оцінка економіко-географічного положення, його вплив на господарську спеціалізацію.

2. Природні умови й ресурси

Освоєння території, її рельєф. Клімат (середньорічна температура, кількість опадів, вітри). Річки й озера, їх використання. Грунти. Ерозія грунтів і боротьба з нею. Рослинність і тваринний світ. Характеристика корисних копалин. Екологічна ситуація.

Основні джерела забруднення. Заходи з охорони навколишнього середовища. Заповідники й заповідні території.

Географічні назви своєї області (республіки) у минулому й сьогодні. Особливості топоніміки своєї місцевості.

3. Населення

Історія заселення території. Динаміка кількості й густоти населення. Демографічна ситуація. Співвідношення між міським і сільським населенням. Найбільші міста. Адміністративні райони. Національний склад населення. Трудові ресурси. Галузі, в яких зайнята більшість працездатного населення. Особливості культури й побуту місцевого населення. Звичаї, традиції, релігія.

4. Господарство

Найважливіші промислові підприємства, їх спеціалізація, сировинна база, виробничі зв’язки. Спеціалізація сільського господарства. Які культури вирощуються. Їхня врожайність. Яких сільськогосподарських тварин розводять. Виробництво молока і м’яса. Характеристика транспорту. Які транспортні вузли розташовані на території області. Вплив господарства області на навколишнє середовище. Заходи з її оздоровлення. Житлово-комунальне господарство, торгівля, громадське харчування. Установи побутового обслуговування, культури, здоров’я, фізичної культури та спорту, освіти. Житлове будівництво. Забезпеченість населення житлом. У чому проявляються зв’язки вашої області з іншими областями країни. Проблеми й перспективи розвитку.

Закріплення та контроль знань

Практична робота № 10. Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об’єктів, складання проекту перспективного розвитку області.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ) - Плани-конспекти уроків по географії


ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ (АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ)