МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ

УРОК 5. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ

Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання про найбільш впливові світові та регіональні міжнародні організації, сприяти розумінню інтеграційних процесів у світі, ролі міжнародних організацій у розв’язанні міжнародних і регіональних проблем; удосконалювати навички роботи з картами, схемами, таблицями.

Обладнання: політична карта світу, атласи, схеми, плакати, таблиці, комп’ютер, проектор (за необхідністю).

Основні поняття: міжнародні організації:

загальнополітичні, військово-політичні, економічні, валютно-фінансові, глобальні, регіональні, субрегіональні.

Тип уроку: комбінований (форма проведення – конференція).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Кінець ХХ – початок ХІ ст. характеризується двома протилежними процесами, що, на перший погляд, виключають один одного – інтеграції та дезінтеграції країн світу. Розпад СРСР, Югославії, Чехословаччини, поява значної кількості невизнаних республік, сепаратистські настрої в Канаді, Великій Британії свідчать про прагнення

народів до самостійності, власної державності. Одночасно, з огляду на сучасний рівень науки, техніки та економіки, ефективний розвиток кожної окремо взятої держави можливий лише за умов тісного співробітництва з іншими державами. Для того щоб координувати співробітництво, створюються міжнародні організації – об’єднання держав або національних товариств неурядового характеру для досягнення спільних цілей (політичних, економічних, науково-технічних тощо). Сьогодні у світі нараховується близько 2,5 тис. міжнародних організацій. Їх кількість продовжує зростати, що свідчить про потреби країн у спільній праці. Визначимо особливості провідних міжнародних організацій, їх роль у світовому просторі.

IІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Функціональний і просторовий розподіл міжнародних організацій у світі

Завдання. Ознайомтеся з функціональним та просторовим поділом міжнародних організацій у світі. Назвіть організації: а) які, на ваш погляд, є найбільш впливовими у світі; б) до складу яких входить Україна.

За функціями розрізняють такі міжнародні організації:

– загальнополітичні (ООН, Рада Європи, СНД та ін.);

– військово-політичні (НАТО, АНЗЮК, АНЗЮС, Ташкентський пакт та ін.);

– економічні (СОТ, ЄС, ОПЕК, МЕРКРСУР, НАФТА, АСЕАН та ін.);

– валютно-фінансові (МБРР, ЄБРР, МВФ та ін.);

– інші (Червоний Хрест, МОК, Римський Клуб та ін.).

За просторовим розподілом розрізняють такі міжнародні організації:

– глобальні;

– регіональні;

– субрегіональні.

2. Характеристика міжнародних організацій

Приклади виступів груп учнів з демонстрацією наочностей ООН створена (1945 р.) з метою підтримки миру і міжнародної безпеки і розвитку співробітництва між державами. Головні органи: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна Рада, Рада з Опіки, Міжнародний Суд, Секретаріат. Членами ООН є 192 держави. На сьогодні існує 16 спеціалізованих установ ООН. Організація фінансується з обов’язкових та добровільних внесків від своїх держав-членів і користується шістьма офіційними мовами: арабська, китайська, англійська, французька, російська та іспанська. Місцем перебування центральних установ ООН є Нью-Йорк. Окремі заклади цієї організації є у Відні, Женеві, Найробі та інших містах.

Організація Північноатлантичного договору – НАТО (Північноатлантичний Альянс, 1949 р.) – налічує 28 держав: Бельгія, Великобританія, Данія, Франція, Нідерланди, Ісландія, Канада, Люксембург, Норвегія, Португалія, США, Італія, Греція, Туреччина, Німеччина, Іспанія, Чехія, Польща, Угорщина, Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія, Естонія, Албанія, Хорватія. Головним принципом організації є система колективної оборони, тобто спільних організованих дій всіх її членів у відповідь на атаку з боку зовнішньої сторони. Штаб-квартира НАТО знаходиться в Брюсселі (Бельгія). З 1994 р., Україна бере активну участь у програмі “Партнерство заради миру”(ПЗМ).

Європейський Союз. ЄС (“Спільний ринок”) – союз держав-членів Європейських Спільнот (ЄВС, ЄОВіС, Євроатом), що створений згідно з Договором про Європейський Союз (Маастрихтський Трактат), підписаним у лютому 1992 року і чинним з листопада 1993 р., об’єднує 27 європейських країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція. Країни-кандидати на вступ до ЄС: Македонія, Туреччина, Хорватія. Основні органи ЄС: Європейська Комісія, Європейський Парламент, Європейська Рада (голів держав і урядів), Рада ЄС (міністри певного відомства), Європейський Суд. Штаб-квартира в Брюсселі (Бельгія). Головні напрями роботи ЄС: співробітництво країн щодо створення внутрішнього ринку, єдиної валютної системи, спільних інтересів у зовнішній політиці, єдиного громадянства і прозорості кордонів держав тощо.

Рада Європи.

СНД.

ІV. Закріплення нових знань і умінь учнів

Питання для обговорення. У чому полягають “плюси” і “мінуси” вступу України до ЄС?

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Використовуючи додаткову літературу, дізнатися, до яких міжнародних організацій входять Україна, Франція, Індія, Японія, Грузія.

– Пригадати особливості політико-географічного положення України.

– Сформулювати на основі аналізу додаткових джерел інформації основні вектори зовнішньої політики України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ - Плани-конспекти уроків по географії


МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ