Природа політичних знань. Функції політичної науки

Політологія
РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ПАРАДИГМИ ПОЛІТОЛОГІЇ

4. Природа політичних знань. Функції політичної науки
До кінця XIX ст. в політичній науці переважали нормативістський підхід і нормативні знання. Головну увагу було зосереджено на пошуку ідеального політичного ладу, який міг би забезпечити суспільне благо або оптимальну реалізацію природних прав людини. Нормативні знання й сьогодні є важливою складовою політичної науки. Йдеться про пошук найефективніших

політичних інститутів, методів управління, способів розв’язання соціальних конфліктів.
Від нормативних відрізняються своєю об’єктивністю дескриптні (описові) й казуальні (причинові) знання. Перші становлять науковий опис реальних подій, фактів, у якому використовуються статистичні дані, результати опитувань, спостереження. Казуальні знання розкривають причинно-наслідкові зв’язки між різними соціальними та політичними явищами.
Отже, наукові політичні знання систематизують і впорядковують соціальні факти, пояснюють і прогнозують відповідні події. Політична наука розвивається
по висхідній, якщо брати до уваги розширення її фактологічної бази та зростання вимог до наукової вірогідності її висновків.
Специфіка політологічних знань визначає роль і функції цієї науки в суспільстві.
Насамперед, це гносеологічна, або теоретико-пізнавальна функція, тобто адекватне віддзеркалення у людській свідомості політичної реальності, розкриття властивих їй об’єктивних зв’язків і закономірностей.
Методологічна функція охоплює способи, методи та принципи теоретичного дослідження політики й практичної реалізації здобутих знань.
Аксеологічна функція полягає в оцінці політичного ладу, інститутів, поведінки, подій.
Політологія виконує також функцію політичної соціалізації. Йдеться про формування політичної та громадянської культури населення, засвоєння політичного досвіду й використання його в порівняльній поведінці.
Прогностична функція передбачає моделі розвитку політичних процесів, різні варіанти та ймовірний перебіг політичних подій. Це необхідно для вироблення механізму раціональної організації політичних процесів, урахування ресурсів політичної влади.
Одна з найважливіших функцій політології – прикладна, або функція раціоналізації політичного життя, політичних інститутів і відносин, політико – управлінських рішень. Політологія виступає теоретичною основою державного будівництва та політичного реформування.
Звичайно, правда й у тому, що реальна політика значною мірою ірраціональна, є процесом боротьби за владу, суперництва різних інтересів і амбіцій, пошуку компромісів і злагоди. І все ж вплив політології на політичні й соціальні процеси помітно зростає, збагачується її зміст, виникають нові парадигми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Природа політичних знань. Функції політичної науки - Довідник з політології


Природа політичних знань. Функції політичної науки