Прем’єр-міністр

Політологічний словник

Прем’єр-міністр (фр. premier-ministre – перший міністр) – у ряді сучасних держав глава уряду, якого здебільшого призначає глава держави. В окремих країнах (Німеччина, Австрія) особу, що обіймає вищезазначену посаду, називають канцлером. Водночас є випадки, коли у деяких президентських республіках, наприклад, у США, посади прем’єр-міністра не існує взагалі, а уряд очолює безпосередньо президент. В Україні інституціоналізація посади П.-м. відбулася в роки незалежного сходження, а в попередню історичну добу уряд називався

Радою Міністрів і його очолював голова. П.-м. у нашій державі призначає президент за згодою більш як половини від конституційного складу Верховної Ради України (ст. 114). Відповідно до положень Конституції України П.-м. України керує діяльністю уряду – Кабінету міністрів. Він спрямовує цю роботу на виконання Програми діяльності уряду, схваленої Верховною Радою України (ст. 114). П.-м. України звертається з поданнями до президента України про утворення, реорганізацію і ліквідацію міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, в межах коштів, передбачених Державним бюджетом на утримання
цих органів. П.-м. України має право заявити президентові України про свою відставку. Рішення з цього приводу приймає президент України. Відставка П.-м. України має наслідком відставку усього складу Кабінету міністрів України. Глава уряду зобов’язаний подати Президентові заяву про відставку Кабінету міністрів України за рішенням президента чи у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри. П.-м. нашої держави згідно зі ст. 31 Конституції України має право контрасигнації, тобто скріплення відповідних актів президента своїм підписом, він також підписує акти Кабінету міністрів України.

Кудряченко А. И. Институт президентства в Украине: реалии конституционно-правового статуса // Государство и право. – 1998. – № 3; Das Institut der Presidentschaft in der Ukraine. Die Wirklichkeit ihres ferfassungsrechtlichen Status // Osteuropa. – Recht. № 4. – Keoln, 1997; Институт президентства в Украине: правовой комментарий // Підтекст. – 1996. – No 14; Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 1997; Конституція України. – К., 1996; Политологическая энциклопедия. – M., 2003.

А. Кудряченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Прем’єр-міністр - Довідник з політології


Прем’єр-міністр