Привілейовані акції

Привілейовані акції – акції, які надають акціонерові право на першочергове отримання стабільного, заздалегідь фіксованого відсотка незалежно від поточного прибутку компанії. Тому після задоволення прав власників облігацій дивіденди сплачуються на П. а., а в разі ліквідації акціонерного товариства їх власникам повертають вкладені в акції кошти за їх номінальною ціною.
Привілейовані акції