ПРОДУКЦІЯ ВТОРИННА

Екологія – охорона природи

ПРОДУКЦІЯ ВТОРИННА – органічні речовини або нагромаджена в них енергія, які утворюються організмами з гетеротрофним способом живлення (гриби, тварини, більшість мікроорганізмів, рослини-паразити). П. в. включає речовину й енергію приросту консументів та їх потомства за досліджуваний період.

У кількісному відношенні П. в. завжди менша, ніж продукція первинна.
ПРОДУКЦІЯ ВТОРИННА - Довідник з екології


ПРОДУКЦІЯ ВТОРИННА