Протокол – Довідково-інформаційні документи

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

7.3. Довідково-інформаційні документи

Протокол

Протокол – документ колегіальних органів, у якому фіксується місце, час і мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень тощо, склад присутніх, зміст доповідей, виступів, що заслухані, та ухвали з обговорених питань.

Протокол укладає офіційна компетентна особа, що засвідчує той чи інший факт.

Групи:

1. Стислі, де фіксуються лише ухвали.

2. Повні, що містять, крім ухвал, виступи доповідачів та інших

учасників зборів, нарад, засідань.

3. Стенографічні, де виступи записані дослівно.

Реквізити:

– назва виду документа (протокол);

– порядковий номер протоколу;

– назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада тощо);

– назва підприємства, організації;

– дата, місце проведення зібрання;

– кількісний склад учасників (якщо учасників багато, то досить вказати кількість присутніх і додати

до протоколу реєстраційний лист);

– посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії);

– порядок денний (питання мають бути сформульовані у називному відмінку);

– текст;

– перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

– підписи керівників зборів, конференції, засідання або наради (голови й секретаря).
Протокол – Довідково-інформаційні документи