Характеристика – Документи з кадрових питань

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

7.2. Розпорядчі документи

Документи з кадрових питань

Характеристика

Характеристика – документ, в якому оцінюються ділові та моральні якості працівника.

Характеристика подається при вступі до вищих навчальних закладів і технікумів, при висуванні на виборні посади, а також за конкурсом до науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів тощо.

Реквізити:

– назва виду документа (характеристика);

– анкетні дані (прізвище, ім’я, по-батькові,

посада, вчений ступінь і звання, якщо вони є, рік народження, національність, освіта) – праворуч у стовпчик;

– текст (розглядається ставлення до роботи, підвищення професійного та наукового рівня, стосунки у трудовому колективі; згадуються урядові нагороди, заохочення);

– висновки (зазначається призначення характеристики);

– дата складання;

– підпис відповідальної службової особи, печатка організації, що видала характеристику.

Текст викладається від третьої особи. Документ видається на руки працівникові або надсилається до установи, підприємства, що його вимагали.
Характеристика – Документи з кадрових питань - Туризм


Характеристика – Документи з кадрових питань