Ступені порівняння якісних прикметників у діловодстві

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 3. Граматична парадигма самостійних частин мови в ділових паперах

3.2. Прикметник

Ступені порівняння якісних прикметників у діловодстві

Якісні прикметники мають ступені порівняння

Вищий

Найвищий

Форми ступенів порівняння

Проста

(аналітична)

Складена

(синтетична)

Проста

(аналітична)

Складена

(синтетична)

Вищий ступінь

Проста форма

class="msonormaltable" width="100%" style='width:100.0%;border-collapse:collapse'>

-ш-

Дальший (подальший)

Основа прикметника +

-іш-

Ефективніший

Складена форма

Більш

Більш (менш) далекий

+ прикметник

Менш

Менш (більш) ефективний

Прикметники вищого ступеня вживаються зі словами ніж, від, за, проти.

Найвищий ступінь

Проста форма

-ш-

Найдальший

Най + основа прикметника

+

-іш-

Найефективніший

Складена форма

Найбільш

Найбільш (найменш) далекий

+ прикметник

Найменш

Найменш (найбільш) ефективний

Найвищий ступінь означає, що один предмет чи поняття має найбільше певної якості.

У використанні ступенів порівняння окремих якісних прикметників перевага надається аналітичним формам, які утворюються за допомогою прислівників: більш (вдалий), менш

(досвідчений), а також дуже(здібний), надто (розумний).

З таблиці видно, що складена форма вищого й найвищого ступенів порівняння утворюється за допомогою прислівників: більш, найбільш, менш, найменш, але в діловому мовленні слід уникати вживання форми прикметника з суфіксом – іш-.

Своєрідним є поєднання прикметників з іменниками.

Характерний

+ для

+

Р. в.

Ситуації

Свідомий

Р. в.

Свого значення

Притаманний

+

Д. в.

Керівнику (-ові)

Властивий

+

Д. в.

Начальнику (-ові)

Вплив російської мови відчувається, коли вживаються кальки прикметників замість правильних форм. Радимо звертати увагу на твірні основи слів, потрібних для певного контексту. Так, російські прикметники залежно від значення можуть по-різному перекладатися на українську мову:

Російський варіант

Український варіант

Профессиональный

Професійний (від професія) професіональний (від професіонал)

Дифференциальный

Диференційний (від диференція) диференціальний (від диференціал)

Потенциальный

Потенційний (від потенція) потенціальний (від потенціал)

Принципиальный

Принциповий (а не принципіальний)

Всего доброго

На все добре, усього доброго

Достоин(йна, йны) внимания

Вартий уваги, заслуговувати на увагу (уваги)

Приемлемые условия

Прийнятні умови

Щоб уникати вживання суржикових слів, форм, потрібно запам’ятати українські відповідники:

Російський варіант

Суржиковий варіант

Український варіант

Учебный процесс

Учбовий процес

Навчальний процес

Вуз (высшее учебное заведение)

Вуз (вищий учбовий заклад)

Внз (вищий навчальний заклад)

Учебный центр

Учбовий центр

Навчальний центр

На самом высоком уровне

На самому високому рівні

На найвищому рівні

Следующий вопрос

Слідуюче питання

Наступне питання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Ступені порівняння якісних прикметників у діловодстві - Туризм


Ступені порівняння якісних прикметників у діловодстві