Групи організаційно-розпорядчих документів

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Розділ 7. Писемне ділове мовлення

Ключові слова:

    текст, документ, реквізит, засоби стандартизації мови, бланк, сторінка.

Документ – основний вид писемної ділової мови

Документ (від лат. сіоситепйші – доказ) – це носій інформації.

Документ – це засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про події, факти, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

Документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів і мають велике правове

значення.

Достовірним

Переконливим

Належним чином відредагованим і оформленим

Документ має бути

Містити конкретні й змістовні пропозиції та вказівки

Правильно складеним як за формою, так і за змістом

Документування інформації здійснюється на основі відповідних законів і постанов органів державної влади, якими визначається організація діловодства і стандартизація документів.

Система документації – сукупність документів, взаємопов’язаних

між собою, що взаємодіють і створюють цілісні утворення з певними специфічними рисами.

Системи

Документації

Банківська

Дипломатична

Зовнішньоекономічна

Юридична

Та ін.

Найчисленнішою є система управлінських (адміністративних, загальних) документів.

Управлінська документація служить засобом організації та регулювання процесів управління.

Документи, що функціонують у сфері управління, називаються організаційно-розпорядчими.

Групи організаційно-розпорядчих документів

Група

Назва документа

Організаційні

Статути, угоди

Розпорядчі

Накази, розпорядження, рішення

Довідково-інформаційні

Листи, факси, доповідні і службові записки, довідки

З кадрових питань

Автобіографії, заяви, особові справи

Особисті офіційні документи

Пропозиції, заяви і скарги громадян


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Групи організаційно-розпорядчих документів - Туризм


Групи організаційно-розпорядчих документів