РЕДАГУВАННЯ ТАБЛИЦЬ

Розділ 4 Табличний процесор

& 13. Редагування та форматування даних у таблиці

13.3. РЕДАГУВАННЯ ТАБЛИЦЬ

Працюючи з табличним процесором, виникає питання, чи можна використовувати способи копіювання та переміщення даних, які відомі з текстового редактора? Звичайно, для копіювання потрібно спочатку виділити клітинки і перемістити їх до буфера обміну одним із способів:

– за допомогою контекстного меню Копіювати;

– клацнути на інструмент  РЕДАГУВАННЯ ТАБЛИЦЬ (Копіювати) на вкладці

Основне;

– натиснути

комбінацію клавіш Ctrl+C.

Для переміщення даних до буфера обміну слід скористатися одним із способів:

– за допомогою контекстного меню Вирізати;

– клацнути на інструмент  РЕДАГУВАННЯ ТАБЛИЦЬ на вкладці Основне;

– натиснути комбінацію клавіш Ctrl+X.

Після чого зробити активною верхню ліву клітинку діапазону. куди вставлятимуться дані, та вставити дані з буфера обміну на вказане місце одним із способів:

– за допомогою контекстного меню Вставити:

– клацнути на інструмент  РЕДАГУВАННЯ ТАБЛИЦЬ на вкладці Основне;

– натиснути комбінацію клавіш Ctrl+V.

 РЕДАГУВАННЯ ТАБЛИЦЬ

class=""/>

Рис. 4.17

Зауваження. Щоб знято пунктирну рамку виділення діапазону. треба натиснути клавішу Esc.

Щоб перемістити виділений діапазон за допомогою миші, потрібно встановити на його межі курсор миші та, коли курсор миші змінить вигляд на чотиристоронню стрілку перетягнути діапазон, утримуючи ліву клавішу миші.

Щоб скопіювати діапазон, під час перетягування треба утримувати клавішу Ctrl.

Щоб видалити будь-які дані в клітинках, слід виділити їх і натиснути клавішу Del.

Висновки

Форматувати шрифт і переміщувати текст у клітинках можна так само, як у текстовому редакторі Microsoft Word.

Клітинка електронної таблиці може містити текст, число або формулу.

Excel автоматично розпізнає тип даних і вирівнює числові значення за правим краєм клітинки, а текст – за лівим.

Користувач може самостійно визначити, який формат повинні мати дані в клітинці. Це можна зробити за допомогою діалогового вікна Формат клітинок у вкладці Число або у вкладці Основне на панелі Число.

Контрольні запитання та завдання

1. Які формати чисел підтримує MS Excel?

2. Вкажіть відомі вам способи копіювання та переміщення даних з одного діапазону клітинок до іншого.

Питання для роздумів

1. Назвіть спільні та відмінні команди форматування даних у середовищах текстового редактора MS Word і табличного процесора MS Excel?

Перевірити свої знання і пройти тест 1 ви зможете на диску.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


РЕДАГУВАННЯ ТАБЛИЦЬ - Інформатика