Резерв наступних витрат і платежів

Резерв наступних витрат і платежів – завчасне та рівномірне нагромадження коштів на підприємстві, фірмі, компанії, що утворюється шляхом включення наступних витрат у витрати виробництва або обігу. До Р. н. в. і п. належать кошти на ремонт основних засобів, на покриття виробничих витрат з підготовчих робіт, пов’язаних із сезонним характером виробництва, та ін.
Резерв наступних витрат і платежів