Резервне устаткування

Резервне устаткування – справне устаткування, що, згідно з умовами виробництва, перебуває в технологічному резерві. Обсяг технологічного резерву регламентується нормами, встановленими на основі розрахунків виробничих потужностей. До Р. у. не належить устаткування, що не є необхідним для виконання виробничої програми.
Резервне устаткування