Ринок трудових ресурсів

Ринок трудових ресурсів – сукупність економічних відносин (в тому числі організаційно-економічних і відносин власності) з приводу купівлі-продажу робочої сили зайнятого населення, безробітних та резервної робочої сили (учнів випускних класів, військовослужбовців, що мають звільнитися в запас, та ін.).
Ринок трудових ресурсів