РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ. ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ

Тип уроку: комбінований урок.

Мета: ознайомити учнів з особливостями обертального руху тіла; увести поняття періоду обертання та обертової частоти.

Обладнання та наочність: демонстрування обертального руху, комп’ютерне моделювання руху тіла по колу.

Відеофрагмент: обертальний рух колеса, каруселі, небесних тіл.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз виконання самостійної роботи № 2

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Що

називається криволінійним рухом?

– Наведіть приклади обертального руху.

– За яким напрямком вилітає багнюка з-під колеса автомобіля?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

– Криволінійний рух.

– Обертальний рух.

– Рівномірний рух по колу.

– Напрямок миттєвої швидкості під час руху по колу.

– Період обертання.

– Обертова частота.

– Взаємозв’язок швидкості, періоду обертання та обертової частоти.

Опорний конспект

– Криволінійний рух – це рух, траєкторія якого є кривою лінією.

– Швидкість руху змінюється

за напрямком або за напрямком та величиною.

– Переміщення менше або дорівнює за величиною шляху, а при криволінійному русі переміщення завжди менше, ніж шлях.

– Вектор миттєвої швидкості напрямлений по дотичній до траєкторії в поданій точці.

 РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ. ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ

– Рівномірний рух по колу – це рух зі сталою за модулем (числовим значенням) швидкістю.

– Траєкторія руху – коло.

– Вектор швидкості напрямлений по дотичній у поданій точці траєкторії.

– Швидкість змінюється тільки за напрямком, за модулем (числовим значенням) швидкість не змінюється:  РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ. ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ

– Період обертання – час одного повного обертання по колу:  РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ. ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ

– Обертова частота – кількість повних обертів за одиницю часу:  РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ. ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ

– Зв’язок періоду обертання та обертової частоти:  РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ. ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ

– Лінійна швидкість  РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ. ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

– Що називають рівномірним рухом по колу?

– Як напрямлена лінійна швидкість, якщо тіло рухається по колу?

– Що характеризує період обертання?

– Що характеризує обертова частота?

– Заповніть таблицю:

Фізична

Величина

Означення

Позначення

Одиниця

Фізичної величини

Формула для обчислення

Період

Частота

– Якою формулою пов’язані період обертання та обертова частота?

– Чи з однаковою швидкістю під час добового обертання Землі рухаються точки на екваторі та в середніх широтах?

– Проілюструйте прикладами, що миттєва швидкість напрямлена по дотичній до кола.

Розв’язування задач

1. Тіло зробило 30 повних обертів по колу за 1 хвилину. Знайдіть період обертання та обертову частоту тіла.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Знайдіть швидкість руху кінця годинної стрілки настінного годинника, якщо довжина стрілки дорівнює 15 см.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Обчисліть лінійну швидкість руху Землі навколо Сонця, якщо радіус земної орбіти дорівнює 150 000 000 км.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Вивчити конспект.

– Завдання за підручником: вивчити §§ 13, 14; розв’язати вправу 13 (1-4) письмово

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 8.18, 8.23

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання:

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ. ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ - Плани-конспекти уроків по фізиці


РІВНОМІРНИЙ РУХ МАТЕРІАЛЬНОЇ ТОЧКИ ПО КОЛУ. ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ