Роздрібні ціни

Роздрібні ціни – ціни, за якими товари реалізуються безпосередньо споживачу. За такими цінами товари торгових підприємств купують підприємства, організації й населення. За своєю економічною природою Р. ц. діляться на державні, комісійні, ринкові і вільні. Донедавна основна маса товарів народного споживання продавалася населенню через роздрібну торгову мережу за державними Р. ц., які встановлювались централізовано і заносились у відповідний прейскурант. При визначенні Р. ц. враховували соціально-економічне значення товару. В ряді випадків

на окремі види товарів ціна не забезпечувала покриття виробничих затрат (хліб, м’ясо – молочна продукція, товари дитячого асортименту). Основними елементами Р. ц. були виробничі затрати, прибуток підприємств, податок з обороту, торгові націнки оптових торгових організацій, націнка роздрібних торгових підприємств. Такі ціни протягом тривалого часу не змінювалися, були під контролем держави. В умовах формування ринкової економіки контроль з боку держави за роздрібними цінами в Україні по суті відсутній. Ціни стали вільними і формуються в основному під впливом попиту і пропозиції. Різке падіння
виробництва товарів народного споживання при одночасному випуску великої маси незабезпечених товарною масою паперових грошей призвело до різкого підвищення цін на продовольчі товари, одяг, взуття та інші вироби. Лише за 1992-1993 pp. роздрібні ціни виросли у 2,6 тис. раз. Відбулися істотні зміни і в структурі цін. Основними її елементами, як і раніше, є собівартість. Замість податку з обороту введено акцизний збір на окремі види товарів (ювелірні, винно-горілчані вироби), який оплачує споживач, купуючи відповідний товар. Ним ще оплачує податок на добавлену вартість та інші види податків, проценти за кредит, яким користується виробник, торгову націнку, які включаються в роздрібну ціну. Торгова націнка служить для покриття витрат обігу і утворення торгового прибутку. Специфічними роздрібними цінами є ціни так званого колгоспного ринку. Ціни на продукцію індивідуального і колективного господарства її власники встановлюють під впливом попиту і пропозиції та цін на відповідні товари у мережі роздрібної торгівлі. Частина сільськогосподарської продукції реалізується через комісійну торгівлю споживчої кооперації за цінами, які узгоджуються між покупцем (кооперацією) і продавцем (селянином, колективним господарством).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Роздрібні ціни - Економічний словник


Роздрібні ціни