Саморух економічної систем

Саморух економічної системи – зміна системи загалом та її окремих підсистем, елементів і компонентів під впливом властивих їй внутрішніх суперечностей та умов, що зумовлює перехід системи на вищий рівень організації. На відміну від С. е. с., рух системи здійснюється під впливом зовнішніх факторів та умов, які впливають на неї лише опосередковано. Найважливішою суперечністю, у результаті розв’язання якої відбувається С. е. с., є основна економічна суперечність та похідні від неї форми (див. Основна економічна суперечність, а також внутрішні суперечності між окремими економічними підсистемами (в т. ч. елементами і компонентами) та суперечностями всередині цих підсистем.
Саморух економічної систем