Сертифікація

Сертифікація – 1) діяльність, пов’язана з підтвердженням відповідності товару, послуги або процесу певному стандарту або вимогам чи технічним умовам; 2) процедура видачі та отримання сертифікатів.
Сертифікація