Що таке соціально-політична стратифікація суспільства?

4 Що таке соціально – політична стратифікація суспільства?

Що таке “середній клас”?

Складні політичні процеси, що відбуваються у сучасному світі, неможливо зрозуміти поза діяльністю соціальних груп. Реально соціальна структура суспільства складається не тільки з класів, а й з великої кількості соціальних спільнот: націй, верств, соціальних груп, прошарків, каст і т. ін. У зв’язку з цим ще в стародавніх суспільствах виникала низка питань, зокрема такі: чому деякі соціальні групи, прошарки багатші за інших і мають велику владу?

Чому існує нерівність? Чому в багатому суспільстві є бідні? Наскільки великими є шанси кожного піднятися на вершину економічної та соціальної піраміди? Головне в усіх цих питаннях – співвідношення рівності та нерівності. Тому, аналізуючи нерівність, говорять про існування соціальної стратифікації, під якою розуміють структурування нерівності між різними соціальними спільнотами, верствами, прошарками та групами людей. Засновниками сучасної теорії соціальної стратифікації були М. Вебер, П. Сорокін та інші вчені.

Пізніше теорію соціальної стратифікації, зокрема соціального статусу, розвинули

англійський соціолог Г. Дейм, американські соціологи Р. Лінтон, Р. Тернер та ін. (схема 4).

Теорія соціальної стратифікації не ігнорує класового підходу, навпаки, дає можливість чіткіше з’ясувати зміст і сутність поняття класу, що відображає економічні відмінності між людьми й значно розширює характеристики місця, ролі, статусу та можливостей кожної соціальної групи, навіть індивіда, пояснюючи поняття статусу залежно від престижу індивіда в суспільстві.

Спрямування діяльності соціальної групи визначається її місцем у суспільстві, тобто соціальною стратифікацією.

Отже, соціальна стратифікація – це структурування нерівності між різними групами людей, тобто їх розміщення (рангування) відповідно до “ресурсів”, які вони контролюють: багатства (доходу), власності, престижу (соціального статусу), влади (могутності).

– Система ознак соціального-розчарування, нерівності за теорією соціальної стратифікації

– Характер (форма) власності

– Розмір доходу, багатства

– Обсяг влади

– Престиж

– Професія

– Рівень освіти

– Стать, вік

– Національна належність

– Походження, сімейний стан

Застосовуючи метод стратифікації, визначають групову багатоманітність суспільства та ієрархію соціальних і політичних груп, тобто вертикальну послідовність їх розміщення (вертикальну мобільність).

За допомогою цього методу можна змоделювати політичну піраміду суспільства, виявити та врахувати політичні інтереси, очікування окремих соціальних груп, визначити рівень їх політичної активності й політичної участі та ступінь впливу на прийняття і здійснення політичних рішень, тому в політичній науці він знайшов якнайширше застосування.

Більшість учених – політологів розглядають стратифікацію як відмінність між політично домінуючими групами (елітами) та масами. Вертикаль політичної піраміди вибудовується крізь призму належності до певних політичних сил, а головним критерієм виокремлення тієї чи тієї політичної страти є рівень володіння владою.

Наведімо погляди деяких учених на проблему політичної стратифікації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Що таке соціально-політична стратифікація суспільства? - Довідник з політології


Що таке соціально-політична стратифікація суспільства?