Система мотивування працівників у країнах Заходу

Система мотивування працівників у країнах Заходу – комплекс основних типів, підсистем і методів мотивації ефективної праці, взаємодія між якими формує цілісну систему мотивування персоналу. До першого типу належать: 1) гнучка оплата робочої сили (в т. ч. праці) за досягнення працівниками поставлених цілей. При цьому передбачається виплата премій за виконання низки економічних показників, зокрема щодо якості виготовлених товарів і наданих послуг, а менеджерів – залежно від ступеня їх задоволення роботою рядових працівників (ступінь

такого задоволення визначають незалежні аудитори). Крім того, оплата праці менеджерів визначається залежно від показників роботи окремих підрозділів підприємства, компанії; 2) виплата спеціальних премій менеджерам за володіння певними видами знань, навиків, особливо важливих для підприємства, компанії в даний час, а також за їх відданість. Крім того, компанія може виплачувати спеціальні премії тим спеціалістам, яких намагаються утримати від переходу в інші компанії, а також менеджерам вищої ланки (див. Менеджер); 3) програми участі у прибутках у формі індивідуальних і колективних (окремим ланкам, підрозділам)
винагород (див. Заробітна плата); 4) безкоштовне надання частини акцій або їх продаж за заниженими цінами. До другого типу С. м. п. у к. З. належать не фінансові винагороди, серед яких виокремлюють оплату святкових днів і відпусток (в т. ч. декретних), можливість працювати за гнучким графіком; святкові та сімейні подарунки, надання пільгових позик, знижок на купівлю товарів і послуг компанії тощо; запрошення на різні свята компанії та загальнонаціональні свята, в т. ч. із сім’єю; просування, підвищення на посаді, навчання за рахунок компанії тощо; поліпшення умов праці, зокрема робочого місця; надання окремих повноважень менеджерів автономним бригадам, в т. ч. з фінансових питань тощо. С. м. п. у к. З. відрізняється в тих чи інших країнах залежно від історичних традицій, конкретних умов та інших чинників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Система мотивування працівників у країнах Заходу - Економічний словник


Система мотивування працівників у країнах Заходу