Словотвірний розбір – Словотвір

Українська мова
Словотвір

Словотвірний розбір

1. Визначити твірне слово.
2. Твірна основа:
– непохідна;
– похідна.
3. Спосіб творення:
– префіксальний;
– суфіксальний;
– префіксально-суфіксальний;
– постфіксальний;
– безафіксний;
– складання слів.
Суфіксальний спосіб словотворення:
Hd
 Словотвірний розбір   Словотвір.
Словотвірний розбір – Словотвір