Соціальних конфліктів концепції

Соціальних конфліктів концепції – сукупність ідей, положень, учень різних напрямів, шкіл і течій про причини, умови, сутність і форми конфліктів у сфері соціальних відносин. Загалом соціальний конфлікт означає боротьбу між соціальними суб’єктами, процес розвитку, поглиблення і вирішення суперечностей соціальних відносин і діяльності людей, зумовлених об’єктивними економічними і соціальними законами. Проте таку характеристику соціальних конфліктів, як правило, заперечують західні вчені. Так, німецький учений Р. Дарендорф вважає

основними причинами конфлікту несумісність (об’єктивну і суб’єктивну) окремих груп, які намагаються задовольнити свої егоїстичні інтереси. Л. Козер, Р. Шмідт та ін. розглядають причину конфліктів у протиборних типах поведінки; в особливостях психологічних процесів; у поглибленні несумісності ціннісних відмінностей. Умовами соціального конфлікту називають дефіцит ресурсів, ідеологічні відмінності, особисті відмінності і комунікацію тощо. Основними формами конфлікту вважають відкриту соціальну боротьбу або повномасштабний конфлікт і прихований конфлікт (наприклад, конфлікт інтересів власників
підприємств і найманих працівників). Проте більшість з цих причин конфліктів є лише окремими похідними, або другорядними, щодо основних, тобто боротьби найманих працівників з власниками засобів виробництва, зумовленої основною суперечністю капіталізму. Водночас системний аналіз соціального конфлікту передбачає врахування об’єктивних і суб’єктивних причин, суспільних та індивідуальних.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Соціальних конфліктів концепції - Економічний словник


Соціальних конфліктів концепції