Стандартні контракти

Стандартні контракти – уніфіковані відповідно до правил біржової торгівлі контракти, укладені між продавцем і покупцем на здійснення купівлі-продажу певних біржових товарів, фондових цінностей.
Стандартні контракти