Сучасне трактування філософії історії

Філософія посбіник

Тема 9. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

§ 1. Загальний зміст філософії історії

Сучасне трактування філософії історії

Сучасна філософія історії – це самостійна галузь філософського знання, яка присвячена осмисленню історичного розвитку в його основних параметрах:

Початок і кінець історії, періодизація історії:

– розчленовування історії на фундаментальні структури (епохи, етапи, періоди, стадії тощо), що дає змогу зобразити її як упорядкований процес,

– виявлення загальної форми протікання історії (лінія, коло, спіраль тощо), яка вказує на характер відносин між минулим, сьогоденням і майбутнім;

Спрямованість та зміст історії:

– реалізація визначених принципів, ідей, сутності та цінності в історичному розвитку;

– встановлення головних рушійних сил історії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Сучасне трактування філософії історії - Довідник з філософії


Сучасне трактування філософії історії