Суд

Суд – орган держави, який розглядає цивільні, кримінальні та інші справи на підставі діючого законодавства і відповідно до встановлених процесуальних правил шляхом здійснення правосуддя. В Україні є такі суди: Верховний Суд України, Вищий арбітражний суд України, Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласні, міжобласні, Київський та Севастопольський міські суди, міжрайонні (окружні) суди, районні (міські) суди, арбітражні, а також військові суди. Суд розглядає кримінальні і цивільні справи колегіально або одноособово суддею. Колегіальність

правосуддя здійснюється шляхом розгляду справ колегією у складі трьох суддів, двох суддів та трьох народних засідателів. Суд ухвалює свої постанови ім’ям держави; вони мають силу закону і у зв’язку з цим обов’язкові для виконання на території держави всіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами. Рішення суду можуть бути скасовані або змінені тільки вищестоящим судом і за наявності передбачених законом підстав. Судова система є інстанційною, різні її ланки мають певне функціональне призначення. Так, суд, що має право ухвалити вирок, рішення у справі,
є судом першої інстанції; суд, що розглядає справи за касаційними скаргами або касаційними поданнями на вироки, рішення й ухвали суду першої інстанції, що не набрали законної сили, є судом касаційної інстанції; суд, що розглядає у порядку нагляду справи за протестами на вироки, рішення, ухвали і постанови суду, що набрали законної сили, є судом наглядової інстанції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Суд - Довідник з правознавства


Суд