СУСПІЛЬНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Цілі уроку:

– освітня: розглянути особливості суспільної поведінки тварин;

– розвивальна: розвивати вміння робити аналіз інформації та використовувати здобуті раніше знання;

– виховна: виховувати розуміння єдності всіх живих організмів і бережливе ставлення до природи.

Обладнання й матеріали: малюнки тварин у різних життєвих ситуаціях, фрагменти відеофільмів.

Базові поняття і терміни уроку: поведінка, вроджена поведінка, набута поведінка, форми поведінки, суспільна поведінка.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід

уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Які типи поведінки тварин вам відомі?

– Що таке харчова поведінка? Наведіть приклади такої поведінки у тварин.

– Що таке дослідна поведінка? Наведіть приклади такої поведінки у тварин.

– Що таке оборонна поведінка? Наведіть приклади такої поведінки у тварин.

– Що таке територіальна поведінка? Наведіть приклади такої поведінки у тварин.

 СУСПІЛЬНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН

Рис. 48. Тварини зі складною суспільною поведінкою

III. ВИВЧЕННЯ

НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

Особливості суспільних тварин

Комах, що живуть великими родинами, називають соціальними. Членів родини соціальних комах поділяють на дві групи: самців і самиць, які виконують функцію розмноження, і робітників, що не беруть участі в розмноженні, а спільно виконують усі роботи з підтримання життя родини й охороняють особин першої групи. Утворюють родини лише представники двох рядів: Перетинчастокрилі та Терміти.

Об’єднання комах називають біологічними надорганізмами. Усі особини діють генетично запрограмовано як організм одного типу.

Значно більше соціальних тварин серед представників хребетних. Вони зустрічаються серед риб, рептилій, птахів та ссавців.

Для суспільних тварин характерно не просте створення угруповань, але розподіл функцій та обмін інформацією.

Завдяки соціальній поведінці підвищуються шанси на виживання всього угруповання і виду. Для таких угруповань важливою є система комунікацій, бо тваринам треба узгоджувати свої дії. Наприклад, люди спілкуються за допомогою звуків, жестів, поз тіла тощо. Птахи спілкуються за допомогою звуків, поз, кольорів.

Важливе місце в комунікації тварин посідають запахи. Так, багато хижаків мітять територію сечею. Тварини багатьох видів використовують у спілкування феромони – особливі пахучі речовини. Мурахи, таргани знаходять шлях до їжі завдяки пахучим “міткам”, які залишили інші особини.

У соціальних угрупованнях кожна тварина виконує певну роль, тобто виникає явище ієрархії. Завдяки ієрархії між тваринами встановлюється розподіл функцій, порядок використання різних ресурсів, насамперед їжі.

Чим стійкіші угруповання утворюють тварини, тим вищий у них рівень спеціалізації, коли кожна тварина виконує певну роль. Такими функціями може бути добування їжі, охорона, піклування про потомство тощо.

У приматів, наприклад, такі угруповання достатньо гнучкі, динамічні, а от у комах – жорсткі. У таких комах, як терміти, мурахи, бджоли, ролі між особинами розподіляються будовою тіла та здатністю до розмноження.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

– Що таке соціальна поведінка?

– Для яких тварин властива соціальна поведінка?

– Які переваги дає тваринам соціальна поведінка?

– Які недоліки має соціальна поведінка?

– У чому відрізняється соціальна поведінка бджіл і мавп?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


СУСПІЛЬНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН - Плани-конспекти уроків по біології


СУСПІЛЬНА ПОВЕДІНКА ТВАРИН