Тема, мета, заголовок

ТЕКСТ

& 1. Тема, мета, заголовок

– Що таке текст? Які його ознаки?

23.1. Прочитай текст. Визнач його тему. Добери заголовок.

Книжка з давніх-давен була у великій пошані. Київський князь Володимир Святославич, який жив понад тисячу років тому, відкривав школи, спеціальні майстерні, де переписували, розмножували книги. А в часи князювання Ярослава Мудрого в Києві при Софійському соборі була заснована перша в Київській Русі бібліотека.

У літопису “Повість минулих літ” читаємо: “Велика-бо користь від навчання книжного.

Книги – мов ріки, які наповнюють собою увесь світ. Це – джерело мудрості”.

2. Розкажи, про що йдеться в тексті. Яка його мета?

 Тема, мета, заголовок

Пригадай! Зв’язну розповідь називають т е к с т о м.

У тексті завжди про щось повідомляється, розповідається. Це його т е м а.

Кожна розповідь ведеться з певною м е т о ю.

До тексту можна дібрати з а г о л о в о к.

24. 1. Прочитай текст.

Тарасова гора… Високо над Дніпром звела вона свою сиву голову. Далеко видно звідси “і лани широкополі, і Дніпро, і кручі”. Саме на цій горі хотів колись оселитися Тарас Шевченко. Та не судилося

поетові здійснити свій намір. Йому було заборонено жити в рідних місцях.

Тільки після смерті Кобзар знайшов вічний спокій на колишній Чернечій горі. Народ з любов’ю називає її тепер Тарасовою.

2. Про що ти дізнався з тексту? Яка його тема й мета?

3. Спиши останній абзац. Підкресли в ньому вираз, ужитий у переносному значенні.

4. Склади звукову модель слова любов’ю.

25. 1. Прочитай текст. Добери до нього заголовок.

Упродовж багатьох віків наш народ зберіг національний одяг як символ нації, Соборної України. Національний одяг, мова, віра та звичаї – це надійний захист від національного занепаду. Національний одяг – це глибоке відчуття батьківщини та вірність традиціям своїх батьків, дідів і прадідів, це ознака кожного культурного народу!

За Олексою Воропаєм

2. Визнач тему і мету тексту.

3. Поясни, як ти розумієш виділені вислови.

26. 1. Прочитай рядки з віршів Тараса Шевченка. Спиши.

1. Попрощалось ясне сонце

З чорною землею, виступає

Круглий місяць з сестрою зорею…

2. За сонцем хмаронька пливе,

Червоні поли розстилає

І сонце спатоньки зове

У синє море…

2. Які картини природи ти уявляєш, читаючи ці рядки? Які слова вірша допомагають тобі в цьому?

3. Згадай і назви інші вірші на таку саму тему.

4. Знайди слова із суфіксом – оньк-. Що вони означають?

5. Спиши першу строфу. Підкресли букви, які позначають по два звуки. Склади звукову модель одного слова (на вибір).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тема, мета, заголовок - Українська мова


Тема, мета, заголовок