Теорія економічного обміну класична

Теорія економічного обміну класична – концепція представників класичної школи політекономії щодо причин виникнення й сутності обміну товарами в суспільстві. На думку А. Сміта, в економічному всесвіті існує відчуття порядку, яке певною мірою є наслідком обмінних операцій між окремими людьми, кожна з яких намагається максимізувати свою вигоду. Для цього вони нібито мають доступ до всієї необхідної ринкової інформації і на цій основі можуть обрати найоптимальніший напрям своїх економічних дій. Обов’язковою умовою такої поведінки є

свобода вибору. Носієм інформації для них виступають ціни. Впевненість товаровиробника в можливості обміну надлишку необхідного для нього продукту своєї праці на частину необхідних для нього продуктів інших товаровиробників є причиною суспільного поділу праці (заняття певним видом діяльності), а також зростання продуктивності праці. Тому й багатство індивіда вимірюється можливістю користуватися частиною продуктів праці інших людей. Основними вадами такого підходу було ігнорування А. Смітом суперечностей між індивідуальними (приватними) та суспільними інтересами, невміння побачити історичний характер такого обміну та неможливість існування такої економіки без поступового, але дедалі більшого впливу на неї держави, суб’єктивістський підхід до причин виникнення обміну, гіперболізація рівня поінформованості індивіда та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Теорія економічного обміну класична - Економічний словник


Теорія економічного обміну класична