Тиражна графіка

РОЗДІЛ III ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XIX СТ.

ТЕМА 1. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

§15. Живопис. Тиражна графіка

Тиражна графіка

Нові теми й суспільні мотиви знайшли відбиття в графіці. Академічних висот у художній графіці досяг Т. Шевченко. Подорож Україною надихнула художника створити серію офортів під назвою “Живописна Україна”, у якій він прагнув показати історичне минуле, побут і звичаї рідного народу, природу України. За серію офортів “Живописна Україна” Т. Шевченкові було присуджено звання академіка гравюри Петербурзької

Академії мистецтв. Його офорти “У Києві”, “Старости”, “Казка”, “Судня рада” відзначаються блискучою технікою, типовістю образів селян, життєвою й історичною правдивістю. У портретах Ф. Толстого, П. Клодта, Ф. Бруні (офорти), акторів М. Щепкіна й Айри Олдріджа (рисунки) художник подає глибоко психологічні характеристики образів.

 Тиражна графіка

Т. Шевченко. Байгуші

Великих успіхів у техніці гравюри досяг K. Жемчужников. Він вважав цей вид мистецтва доступним широкому загалу. Серед гравюр художника кращими є офорти “Покинута”, “Українська дівчина”, “За

штатом”. Згодом техніки гравюри у нього вчилися І. Крамськой, І. Шишкін, К. Трутовський.

Неоціненний внесок у мистецтво графіки зробив К. Трутовський. Ним створені ілюстрації до творів М. Гоголя, Т. Шевченка, М. Лєрмонтова. Графічні твори G. Мартиновича відзначаються яскравою самобутністю і становлять цікаву сторінку в історії українського образотворчого мистецтва. Чудовий майстер рисунка першим створив малюнки до “Енеїди” І. Котляревського і українських

 Тиражна графіка

Т. Шевченко. Старости

 Тиражна графіка

Л. Жемчужников. Сліпий кобзар із поводирем

Народних дум. А відомий майстер літографії М. Мурашко першим виконав літографічним способом портрет Т. Шевченка для видання “Кобзаря”.

Творчість видатних постатей XIX ст. визначала головний напрям в українському образотворчому мистецтві і знаменувала появу нового реалістичного національного мистецтва, близького й зрозумілого народові.

§18. Декоративно-ужиткове мистецтво та народні художні промисли

Народ віками прагнув у художній формі висловити своє ставлення до життя, любов до природи, розуміння краси. Вироби декоративно – ужиткового мистецтва відображають самобутність народу, його художній геній, знайомлять зі звичаями, що вчать розуміти, творити й любити прекрасне.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Тиражна графіка - Мистецтво


Тиражна графіка