Творчість М. Лисенка

РОЗДІЛ III ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XIX СТ.

ТЕМА 2.МУЗИЧНА КУЛЬТУРА

§18.Історія створення Державного Гімну України. М. Лисенко – основоположник національної композиторської школи в Україні

Творчість М. Лисенка

Микола Лисенко – видатний громадський діяч, талановитий композитор, хоровий диригент, піаніст і педагог. Значне місце у творчому доробку М. Лисенка посідають твори, написані під впливом творчості Великого Кобзаря, зокрема монументальний цикл “Музика до “Кобзаря””. Саме робота над музикою до творів поета й

започаткувала професійну композиторську творчість М. Лисенка. Щороку він організовував концерти, присвячені пам’яті Т. Шевченка, здійснював концертні подорожі з хором по Україні.

Твори М. Лисенка звучали для вас у кожному класі на уроках музичного мистецтва. Які з них вам найбільше запам’яталися і чому?

Джерелом творчості М. Лисенка є українська народна пісня. Упродовж усього життя він збирав, записував і творчо обробляв перлини народних мелодій. Українські народні пісні звучали в операх “Утоплена”, “Ніч напередодні Різдва”, в опереті “Чорноморці”, у “Фантазії на українські

теми”. Вінцем використання та обробки М. Лисенком українських народних пісень є його опера “Наталка Полтавка” за п’єсою І. Котляревського.

“Наталка Полтавка”, “Ніч напередодні Різдва” і “Утоплена” є першими операми, написаними за творами українських класиків, а вершиною і кращим зразком героїко-патріотичної опери стала монументальна народна музична драма “Тарас Бульба”. Також композитор започаткував жанр дитячої опери – він створив три опери-казки (“Коза – дереза”, “Пан Коцький”, “Зима і Весна”).

Великим завданням, яке поставив перед собою М. Лисенко, було створення національної музичної школи, що дозволило б українській музиці посісти гідне місце у світовій культурі. Мрію вдалося втілити в життя 1904 року, коли за сприяння М. Лисенка в Києві було створено Музично-драматичну школу. У цій школі зросла плеяда видатних представників українського мистецтва, серед яких Л. Ревуцький, К. Стеценко, В. Верховинець. Значення цієї школи у підготовці національних кадрів було настільки вагомим, що пізніше на її базі було створено Київську консерваторію і Київський державний театральний інститут.

 Творчість М. Лисенка

М. Лисенко

 Творчість М. Лисенка

Сцена з опери “Ніч напередодні Різдва”

 Творчість М. Лисенка

Титульний аркуш опери “Тарас Бульба”

М. Лисенко сформував і збагатив майже всі існуючі в українській музичній творчості жанри, а своєю педагогічною діяльністю заклав основи вищої спеціальної музичної освіти в Україні. Гідними послідовниками творчих принципів і традицій М. Лисенка стали М. Колачевський, Я. Степовий, М. Леонтович, С. Людкевич та ін.

 Творчість М. Лисенка

Сцена з опери “Наталка Полтавка”

 Творчість М. Лисенка

О. Ковальов. Па’ятник М. Лисенку. Київ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Творчість М. Лисенка - Мистецтво


Творчість М. Лисенка