Товарознавство

Товарознавство – наука, яка вивчає споживну вартість товарів (а отже, їхню корисність), міру такої вартості, тобто якість товарів, а також потребу окремих людей, трудових колективів, суспільства в товарах і рівень задоволення їхніх потреб. Тому основним завданням, яке випливає з такого визначення предмета Т., є дослідження якості товарів, обгрунтування методології вимірювання корисних властивостей, споживної вартості, вироблення методів наукової класифікації товарів, з’ясування основних факторів формування та управління асортиментом і комплексу критеріїв його оцінки, а також шляхів удосконалення і розвитку. Водночас споживну вартість, корисність та якість товарів вивчає економічна теорія, зокрема політична економія, але під іншим кутом зору (див. Споживна вартість).
Товарознавство