ТВАРИНА

Дорогі семикласники!

Сьогодні ви попинаете вивчати новий розділ біології – науку про тварин – зоологію. Мабуть, важко уявити життя без цих істот: хтось із вас утримує вдома собак або котів, декоративних пташок чи акваріумних риб. Наш підручник ознайомить вас з різноманітним і цікавим світом тварин, що мешкають на планеті Земля, і насамперед в Україні. Ви дізнаєтеся про види тварин, від яких людина мас чималу користь, а також про ті, що завдають шкоди її господарству, переносять збудників небезпечних захворювань, про зв’язки тварин

між собою і з довкіллям.

Щоб краще засвоїти матеріал підручника, навчіться виділяти головне й підтверджувати його прикладами. Пропитайте назву темп та інформацію про те, що ви в ній дізнаєтеся. Зверніть увагу на запитання рубрики “Пригадайте”. Вони допоможуть вам пригадати матеріал, вивчений раніше, і краще засвоїти новий.

Уважно роздивляйтеся малюнки підручника, читайте підписи до них, знаходьте всі позначені елементи. До малюнків, що ілюструють різноманітність певної групи тварин, намагайтеся продовжити запропонований перелік, орієнтуючися на власний досвід. Доповнюйте матеріал параграфів

цікавою інформацією з енциклопедій, Інтернету, науково-популярних книжок, передач і відеофільмів. Це розширить ваш кругозір, допоможе глибше зрозуміти навколишній світ і своє місце в ньому.

Після кожного параграфа є рубрика “Біологічний словничок”. У ній виділено нові для вас терміни й поняття. Зверніться до них ще раз, повторіть їхнє значення. Надалі це допоможе вам у вивченні нового матеріалу.

Основна частина параграфів завершується рубрикою “Узагальнення знань”. Прочитавши текст цієї рубрики, ви легко пригадаєте ключові моменти нового матеріалу, вивченого на уроці.

Не оминайте увагою рубрики “Перевірте здобуті знання”, “Обговоріть у групах”, “Для допитливих і кмітливих”, “Творче завдання”. Запитання і завдання, запропоновані в них, допоможуть розвинути вміння користуватися додатковою інформацією, навички працювати в групах, зіставляти факти й висловлювати власні судження, знаходити закономірності у природних явищах тощо.

Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть практичні й лабораторні роботи та лабораторні дослідження. Під час їхнього виконання ви набуватимете важливих наукових умінь і навичок.

Сподіваємося, що за допомогою цього підручника ви поповните свої знання з біології. Він допоможе краще зорієнтуватися в інформації, отриманій поза школою, підкаже, як краще застосовувати ці знання у своєму подальшому житті.

Отже, успіху вам у навчанні та нових відкриттів у світі живої природи

ВСТУП

Що визнає наука зоологія? У яких середовищах мешкають тварини? Чим тварини відрізняються від рослин і грибів? Які тканини, органи та системи органів є в багатоклітинних тварин? Яка роль тварин у природі та житті людини?

&1. ТВАРИНА – ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ

Пригадайте, які ви знаєте основні групи організмів. Які є основні середовища життя організмів? Чим живі істоти відрізняються від тіл неживої природи?

ЯКА НАУКА ВИВЧАЄ ТВАРИН? Тваринний світ дуже різноманітний. Минулого року ви вивчали представників одноклітинних твариноподібних організмів: амебу протея, інфузорію-туфельку та примітивних багатоклітинних тварин – губок. До тварин також належать медузи, різноманітні черви, раки, павуки, комахи, молюски, риби, земноводні, плазуни, птахи, ссавці (мал. 1).

 ТВАРИНА

Мал. 1. Різноманітність тварин: 1 – амеба протей: 2 – губки; 3 – медуза: 4 – дощовий черв’як 5 – жук-олень; 6 – голий слизун; 7 – щука; 8 – жаба зелена; 9 – вуж; 10-шпак; 11 – собака (доповніть перелік власними прикладами)

Нині описано понад півтора мільйона видів тварин. Це у декілька разів більше, ніж видів грибів і рослин узятих разом. Учені припускають, що насправді нашу планету населяє значно більше видів тварин. Щороку з’являються все нові й нові відкриття в дивовижному світі живого.

Тварин вивчає наука зоологія (від грец. зоо – тварина і логос – учення). Сучасна зоологія складається з багатьох взаємопов’язаних наук. Різноманіття тварин вивчає систематика тварин. Її розділи: ентомологія (досліджує комах), орнітологія (птахів), іхтіологія (риб) тощо. Морфологія та анатомія вивчають зовнішню та внутрішню будову живих істот, їхніх органів. Фізіологія вивчає перебіг різних процесів в організмі (живлення, дихання та ін.) та їхню взаємодію між собою. Етологія – наука про поведінку тварин, про те, як тварини спілкуються між собою. Екологія тварин вивчає особливості їх життя у природі (взаємозв’язки з навколишнім середовищем та іншими організмами).

У ЯКИХ СЕРЕДОВИЩАХ МЕШКАЮТЬ ТВАРИНИ? Тварини заселили всі основні природні середовища життя на нашій планеті: водне (риби, дельфіни, раки), наземно-повітряне (комахи, птахи, ссавці), грунт (кріт, дощовий черв’як, вовчок) та організми інших істот (наприклад, паразити) (мал. 2). Деякі тварини мешкають не в одному, а в різних середовищах. Наприклад, жаба – у водному й наземно-повітряному; миша полівка – у наземному й грунтовому.

Пристосовуючися до згаданих середовищ, тварини набули різноманітної будови тіла. Наприклад, дельфін живе в морі. Тому в нього обтічна форма тіла, що допомагає долати опір води; передні кінцівки перетворилися на своєрідні плавці. Гепард мешкає на суходолі. Він хижак. Щоб наздогнати здобич, гепард має швидко бігати. Тому в нього струнке тіло та видовжені ноги. Кінцівки мавпи, що живе на деревах, мають чіпкі пальці, якими тварина хапається за гілки. Птах здатний до польоту, тож має крила та обтічну форму тіла. Кріт мешкає в грунті. Його передні кінцівки розширені. Ними тварина риє грунт.

 ТВАРИНА

Мал. 2. Природні середовища життя тварин: А. Водне: 1 – дельфін; 2 – риби; 3 – рак. Б. Haзeмно-повітряне: 1 – гепард; 2 – птах 3 – мавпа. В. Грунтове: 1 – кріт; 2 – дощовий черв’як; 3 – вовчок. Г. Організми інших істот: 1 – паразитичний черв ціп’як; 2 – воша людська; 3 – коропоїд

 ТВАРИНА

Мал. 3. Повсякденні “сусіди” людини: 1 – голуби; 2 – горобці хатні; 3 – пацюк сірий; 4 – собака; 5 – муха кімнатна

Ми розглянули природні середовища життя тварин. Однак сучасна діяльність людини докорінно змінила величезні території нашої планети. Нині майже 50 % населення Землі живе в містах. Це зумовило надзвичайно широке різноманіття штучних (створених людиною) середовищ, де оселяються тварини. У містах вони забезпечені їжею; у холодну пору року штучне тепло від будинків надає їм додаткових зручностей, а головне, ці тварини позбавлені багатьох хижаків, які загрожують їм у дикій природі. Серед наших близьких “сусідів”: голуби, горобці, ластівки, собаки, коти, білки, пацюки, хатні мухи та багато інших (продовжіть перелік власними прикладами) (мал. 3).

Пристосовуватися до нових умов цим тваринам допомагає, зокрема, здатність змінювати свою поведінку.

ЯКІ ОЗНАКИ ЖИВОГО ПРИТАМАННІ ТВАРИНАМ?

Порівняймо камінь, парту чи олівець, що є тілами неживої природи, з мухою, жабою або кішкою. Організм тварин складається з клітин. У цитоплазмі перебігають усі життєво важливі процеси клітини: усередину потрапляють поживні речовини, назовні виходять непотрібні речовини й речовини, які клітина виробляє сама. Ви знаєте, що в одноклітинних твариноподібних організмів – амеби протея та інфузорії-туфельки – клітина – це самостійний організм. У губки спостерігають спеціалізацію клітин за виконуваними функціями (пригадайте, які типи клітин є в губок).

Організм тварин потребує постійного надходження різних речовин та енергії з навколишнього середовища. Поживні речовини тварини отримують у результаті живлення, а кисень для розщеплення складних речовин на простіші – завдяки диханню. У результаті розщеплення речовин вивільняється енергія. Продукти обміну речовин тварини виділяють назовні.

Тварини здатні до росту і розвитку. Усім тваринам властива здатність сприймати подразники та певним чином на них реагувати, тобто подразливість.

Характерною рисою організмів є їхня здатність до рухів. Більшість тварин – від мікроскопічних одноклітинних до таких багатоклітинних велетнів, як слони або кити, мають органи руху.

Тварини здатні до розмноження, тобто до відтворення собі подібних.

Таким чином, тваринам властиві всі ознаки живого. За якими ознаками будови та життєдіяльності їх виділено в окрему групу, таку різноманітну за видовим складом, будовою тіла, розмірами? Чим тварини відрізняються від рослин і грибів? Про це ви дізнаєтеся з наступного параграфа.

Біологічний словничок: зоологія.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Зоологія – система наук про тварин. Вона вивчає їхню будову, розвиток, спосіб життя, різноманіття, поширення, значення у природі та житті людини.

Тварини заселили всі основні середовища життя: водне, наземно-повітряне, грунтове та органами інших істот. Деякі види тварин мешкають у різних середовищах. Чимало видів тварин призвичаїлося до життя в містах серед людей.

Для тварин характерні всі прояви живого: клітинна будова, процеси життєдіяльності – живлення, дихання, виділення, здатність до руху, росту, розвитку, подразливість та розмноження.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

1. Що вивчає наука зоологія? Які ви знаєте зоологічні дисципліни? 2. У яких природних середовищах мешкають тварини? Як вони пристосувалися до цих середовищ? Наведіть приклади. 3. Які ознаки тварин відрізняють їх від тіл неживої природи?

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ

Порівняйте прояви живого в рослин, грибів, тварин.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ І КМІТЛИВИХ

1. Скориставшися додатковими джерелами інформації, з’ясуйте, як називають розділи зоологічної систематики. що вивчають паразитичних червів, змій, ссавців. 2. Чи правильне твердження: “У лісі мешкає багато різних тварин, в також птахів і комах”? Відповідь обгрунтуйте.

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ

Наведіть приклади пристосування кількох тварин (на ваш вибір) до життя в містах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ТВАРИНА - Біологія


ТВАРИНА