Одночлен і його стандартний вигляд

Математика – Алгебра

Одночлени

Одночлен і його стандартний вигляд

Вирази, які являють собою букви, числа, їхні степені й добутки, називаються одночле­нами.
Якщо одночлен записаний у вигляді добутку, який містить тільки один числовий множник, що стоїть на першому місці, а всі інші множники є степенями різних букв, то він називається одночленом стандартного вигляду.
Будь-який одночлен тотожніми перетвореннями можна звести до стандартного ви­гляду.
Для одночлена у стандартному вигляді числовий множник називається Коефіцієнтом, а сума показників степенів усіх букв, що входять до нього, – Степенем одночлена.
Якщо одночлен є числом, то вважають, що його степінь дорівнює 0.
Приклади
1)  Одночлен і його стандартний вигляд – стандартний вигляд; 12 – коефіцієнт;  Одночлен і його стандартний вигляд – степінь.
2)  Одночлен і його стандартний вигляд.
Будь-який одночлен стандартного вигляду можна представити добутком двох одночленів стандартного вигляду. Наприклад:
 Одночлен і його стандартний вигляд.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Одночлен і його стандартний вигляд - Довідник з математики


Одночлен і його стандартний вигляд