У чому полягає сутність і значення моделі IS – LM, запропонованої Дж. Хіксом?

Історія економічних вчень

ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.

У чому полягає сутність і значення моделі IS – LM, запропонованої Дж. Хіксом?

Проблему загальної рівноваги на ринку товарів і на ринку грошей розглядав Джон Хікс (1904 – 1989) у праці “Вартість і капітал” (1939 р.). Хікс – один із найбільш відомих західних економістів. Із сутністю його теоретичних пошуків, особливостями методології і понятійного апарату можна ознайомитися з грунтовної вступної статті Р. Ентова до книги Дж. Хікса “Вартість і капітал”.

Як інструмент

аналізу рівноваги Хікс запропонував модель IS – LM, яку можна знайти в підручниках з макроекономіки (IS означає “інвестиції – заощадження”; LM – “ліквідність – гроші”).

Рівновага на кожному з цих двох ринків (ринку товарів (IS) і ринку грошей (LM)) встановлюється не автономно, а взаємозалежно. Точці Е відповідає точка загальної рівноваги цих ринків.

 У чому полягає сутність і значення моделі IS   LM, запропонованої Дж. Хіксом?

Зміни на одному з ринків незмінно спричиняють відповідні зрушення на іншому ринку.

Припустимо, поліпшуються перспективи інвестицій; норма відсотка залишається незмінною. В таких умовах підприємці розширять

вкладення своїх капіталів у виробництво. У підсумку збільшиться національний дохід, встановиться проміжна рівновага Е на перетинанні кривих IS1 і LM1.

Зі зростанням доходу спостерігатиметься зворотний зв’язок: на ринку грошей виникає їх нестача, внаслідок чого порушиться рівновага на цьому ринку. Підвищиться попит учасників господарської діяльності на гроші. У результаті підвищується норма відсотка.

Процес взаємовпливу двох ринків на цьому не закінчується. Більш висока норма відсотка “пригальмує” інвестиційну діяльність, що, у свою чергу, відіб’ється на рівні національного доходу (він трохи знизиться). Тепер макрорівновага встановилася в точці Е1 на перетинанні кривих IS1 і LM.

Рівновага на ринку товарів і на ринку грошей визначається одночасно нормою відсотка г і рівнем доходу У. Наприклад, рівність між заощадженнями 8 та інвестиціями І можна виразити у такий спосіб: S(Y) = I(r).

Рівноважність регулюючих інструментів (r і Y) на тому й іншому ринках формується взаємозалежно й одночасно. За Хіксом, “обидва ринки визначають одночасно рівень рівноважного доходу і рівноважний рівень норми відсотка”.

При завершенні процесу взаємодії двох ринків установлюється новий рівень r і Y.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


У чому полягає сутність і значення моделі IS – LM, запропонованої Дж. Хіксом? - Економічні учення


У чому полягає сутність і значення моделі IS – LM, запропонованої Дж. Хіксом?