УКІС

Екологія – охорона природи

УКІС – кількість скошеної зеленої маси рослин з певної площі. Метод У. широко застосовують у геоботаніці.
УКІС