УМОВИ СЕРЕДОВИЩА АБІОТИЧНІ

Екологія – охорона природи

УМОВИ СЕРЕДОВИЩА АБІОТИЧНІ – нежива природа, що оточує організм чи ін. об’єкт і так чи інакше впливає на нього.
УМОВИ СЕРЕДОВИЩА АБІОТИЧНІ