Валютний ризик економічний

Валютний ризик економічний – вид валютного ризику, пов’язаний зі зміною вартості компанії (визначається як ринкова ціна акції, помножена на кількість акцій, випущених в обіг) внаслідок коливання обмінних курсів. Оскільки вартість доходів дочірніх компаній у різних валютах може не збігатися зі зміною валютних курсів, ціна компанії може бути штучно завищеною або ж штучно заниженою. Вимірюється В. p. e. методами регресійного аналізу. В міжнародній практиці використовуються такі методи зниження В. р. е: 1) вирівнювання грошових потоків (зближення вхідних і вихідних потоків валют, курси яких змінюються); 2) вирівнювання активів і пасивів щодо використовуваних валют, термінів виконання зобов’язань тощо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Валютний ризик економічний - Економічний словник


Валютний ризик економічний