Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

1. Основні хімічні поняття. Речовина

1.6. Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Теоретична хімія має справу з атомами і молекулами, і вираження їхньої маси у грамах для розрахунків є незручним. Так, абсолютна маса атома Гідрогену становить 1,673 ·10-24 г, атома Сульфуру – 5,31 · 10-23 г, Оксигену – 2,667 · 10-23 г, Карбону – 1,994 · 10-23 г. У хімії прийнято використовувати відносні атомні та відносні молекулярні маси. Для цього було

введено поняття універсальної атомної одиниці маси (а. о. м.), Да1. Вона становить 1/12 частини маси нукліда Карбону-122:

 Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Де mа(C) – абсолютна маса атома Карбону.

Відносна атомна маса Аr – це фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1 а. о. м. Вона показує, у скільки разів маса даного атома більша за 1/12 маси атома Карбону-22:

 Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Де mа(Х) – абсолютна маса атома елемента X.

Наприклад:

 Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Відповідно

відносна молекулярна маса Мr – це фізична величина, що дорівнює відношенню маси молекули речовини до 1 Да. Вона показує, у скільки разів маса молекули даної речовини більша за атомну одиницю маси; визначається сумою відносних атомних мас елементів, з яких складається молекула речовини, з врахуванням кількості атомів кожного елемента, що входить до складу молекули:

 Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Поняття відносна молекулярна маса більш коректно використовувати для сполук молекулярної будови. Однак існує багато складних речовин, що мають атомну і йонну будову. Найменшими частинками речовини в них є відповідно атоми і йони. А тому для таких речовин більш прийнятий термін відносна формульна маса.

Відносна формульна маса – це відносна маса формульної одиниці речовини.

Розрахунок проводять аналогічно до розрахунку відносної молекулярної маси:

 Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Зауважимо, що  Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса – у хімічних розрахунках масою електрона нехтують.

 Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса

Для практичного розрахунку хімічних реакцій, щоб визначити масове співвідношення речовин, використовують поняття “кількість речовини”.
Відносна атомна маса, молекулярна маса, формульна маса