Мурашина кислота – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 17. КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 17.11. Мурашина кислота

Мурашина кислота НСООН – безбарвна рідина з різким запахом, кипить при 101 °С. Розчиняється у воді в будь-яких пропорціях. Викликає опіки на шкірі. Міститься у виділеннях залоз мурашок, а також у деяких рослинах (наприклад, у листі кропиви).

Хімічні властивості. За хімічними властивостями мурашина кислота найбільш реакційноздатна з усіх карбонових кислот. Це пояснюється

тим, що її карбоксильна група сполучена з воднем, а не з вуглеводневим радикалом. Завдяки наявності в молекулі альдегідної групи мурашина кислота має властивості альдегіду:

 Мурашина кислота   КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

Тобто виявляє відновні властивості (дає реакцію “срібного дзеркала”):

При нагріванні розкладається на оксид карбону(ll) і воду:

НСООН -> СО + Н2О.

Добування. Раніше мурашину кислоту добували вимочуванням мурашок у воді з наступною перегонкою розчину. Тепер її добувають з оксиду карбону(ll)

та гідроксиду натрію:

 Мурашина кислота   КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

З утвореної солі дією сірчаної кислоти витісняють, а потім відганяють мурашину кислоту:

HCOONa + H2SO4 -> НСООН + NaHSO4.

Через те що мурашина кислота легко окиснюється, її не можна добувати загальними методами добування кислот.

Застосування. Мурашину кислоту широко використовують у хімічній промисловості як відновник при синтезі органічних речовин, а також для добування щавлевої (оксалатної) кислоти; в харчовій промисловості – як дезінфікуючий і консервуючий засіб; у текстильній промисловості – при фарбуванні тканин; у медицині – як засіб для розтирання при ревматизмі.
Мурашина кислота – КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ