Віндикація

Віндикація (лат. vindicatio – захист) – затребування позивачем – власником свого майна через суд від осіб, які володіють цим майном без законних на те підстав.
Віндикація