Вторинний ринок цінних паперів

Вторинний ринок цінних паперів – ринок, на якому обертаються цінні папери після первинного їх розміщення.
Вторинний ринок цінних паперів