Декомпозиція

Декомпозиція – метод дослідження в теорії управління, за допомогою якого цілісна система поділяється на підсистеми або складові частини, цілі – на напівцілі, кожна з яких розглядається окремо. Д. – основа для наступної стадії системного аналізу – дослідження структури цілісної системи, тобто виявлення взаємозв’язку між підсистемами тощо.
Декомпозиція