ХІМІЯ ЗНИЖЕНОГО РИЗИКУ

Екологія – охорона природи

ХІМІЯ ЗНИЖЕНОГО РИЗИКУ – заходи, спрямовані на зменшення виробничого ризику в хім. пром-сті, а також виробництв, що досягли такого рівня. Робиться спроба на основі аналізу ризику досягти макс. екол. і соц. сумісності, а також створити хім. виробництва зниженого ризику. Необхідними критеріями оцінки можуть бути, напр., виміряні шкідливі викиди, інформація для місцевого населення, що мешкає на околицях підприємств і сховищ, дискусія про окремі речовини, такі як формальдегід, діоксин та ін., дослідження токсикол.

і екотоксикол. характеру виробничих технологій, потоків речовин і багато ін. Основною метою оцінки за вибраними критеріями є вироблення відповідних заходів та необхідних інструментів їх здійснення. Останнім часом набули розвитку методи перевірки екол. стану справ, як, напр., оцінка наслідків впровадження нових технологій, екол. експертиза заходів і проектів та аналіз технол. ліній з випуску продукції.

Методи, що мають різну орієнтацію, доповнюють один одного і забезпечують достовірність екол. оцінки.
ХІМІЯ ЗНИЖЕНОГО РИЗИКУ