ЯК БУЛО ОРГАНІЗОВАНО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Розділ І ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

§ 5. ЯК БУЛО ОРГАНІЗОВАНО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

1. РІД (РОДОВА ОБЩИНА) В ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Які були основні ознаки родової общини?

У первісні часи люди не могли існувати окремо.

Колективне полювання, будівництво нового житла вимагали зусиль великої кількості людей. Спільні праця, житло і розвиток мови згуртовували їх. Так поступово формувалися роди.

Рід (родова община) – група родичів, які вважали себе нащадками спільного предка, вели спільне господарство і

жили разом.

1) Спираючись на інформацію й ілюстрацію, дайте опис спільного житла родової общини за первісних часів.

2) Розкажіть, як господарювала родова община мисливців і збирачів.

 ЯК БУЛО ОРГАНІЗОВАНО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Родова община мисливців і збирачів (історичні реконструкції)

Кожна родова община мала власну територію. Її члени спільно працювали, задовольняючи свої потреби. На жінок покладалися такі обов’язки: догляд за дітьми, житлом, вогнищем, збирання рослинної їжі та її приготування, виготовлення одягу тощо.

2. ПЕРВІСНІ КОЛЕКТИВИ ЛЮДЕЙ

Які звичаї і традиції існували в родовій общині

й племені?

Роди мали свої звичаї і збиралися всі разом на загальні свята. Загальне майно общини належало всім її членам одночасно, тобто було спільним. Конкретній людині могли належати лише виготовлені нею гарпуни, списи, кам’яне знаряддя. Але й цими предметами, за згодою, могли користуватися інші родичі.

Люди вважали себе родичами по жіночій лінії. Жінка-мати (Праматір) була у великій пошані, адже саме вона – основа роду і берегиня житла.

Кілька родових общин, які жили на одній території, складали плем’я.

Плем’я – об’єднання родових общин, які спілкувалися однією мовою і мали спільні звичаї та вірування.

3. ПЕРЕХІД ДО СУСІДСЬКОЇ ОБЩИНИ

Чому став можливим перехід від родової общини до сусідської?

Розвиток землеробства, скотарства та ремесла вплинув і на відносини між людьми. Використовуючи плуг, у який запрягали биків чи віслюків, обробити ділянку землі вже могла й одна сім’я. Відтепер кожна з них мала можливість жити і працювати самостійно. Хоча члени однієї общини продовжували допомагати одне одному, проте сімейні зв’язки поступово ставали міцнішими, ніж общинні.

Родові общини землеробів і скотарів час від часу переселялись у пошуках кращих земель і пасовищ. До того ж почалися сутички і навіть справжні війни між племенами за продукти землеробства, скотарства, ремісничі вироби і дорогоцінні метали. Унаслідок переселень і воєн відбувалося перемішування племен і родів. Тепер в одному поселенні жили вже не лише родичі, ай люди, які не належали до цього роду, а були лише сусідами. Так сформувалися сусідські общини.

Сусідська община – територіальна спільність людей, члени якої не були родичами, але разом володіли землею, розподіляючи її між окремими сім’ями, сумісно користувалися пасовищами, лісами та іншими багатствами, спільно виконували найважливіші справи.

На відміну від родової общини, у сусідській набуває особливого значення приватна власність – власність сім’ї чи окремої людини на матеріальні цінності, насамперед на землю, худобу і знаряддя праці.

Поступово з’являлися надлишки продукції, присвоєння якої породжувало нерівність. З часом матеріальні багатства нагромаджувались у небагатьох сім’ях: з’явилися багаті й бідні.

На основі схем порівняйте, тобто знайдіть спільне і відмінне, в сусідській і родовій общинах.

 ЯК БУЛО ОРГАНІЗОВАНО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Родова община

 ЯК БУЛО ОРГАНІЗОВАНО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Сусідська община

Перевірте засвоєне на уроці

1. Що таке родова община?

2. Кому в родовій общині належали запаси їжі та майно?

3. Як виникли племена?

4. Як відбувся перехід від родової общини до сусідської?

5. Чи могла окрема сім’я вижити за первісних часів? Сформулюйте докази “за” і “проти”, запишіть їх у таблицю (в зошиті).

6. Проаналізуйте, як змінилося життя окремої сім’ї в сусідській общині.

Домашнє завдання

Уявіть, що ви потрапили до родової общини. Складіть коротку розповідь про життя й членів. Розпочніть так: “Після вдалого полювання весь рід зібрався разом. Але люди не просто відпочивали. Усі, навіть діти, були зайняті ділом…”. Побудувати розповідь можна кількома способами. Наприклад: уявіть, що ви дитина, або дорослий член роду. Які обов’язки ви будете мати?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ЯК БУЛО ОРГАНІЗОВАНО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ - Історія


ЯК БУЛО ОРГАНІЗОВАНО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ