Замовлення контингентне

Замовлення контингентне – замовлення, яке передбачає одночасну купівлю одних акцій та продаж інших.
Замовлення контингентне