Життєвий рівень народу

Життєвий рівень народу (жизненный уровень народа) – показник, який характеризує міру забезпеченості населення матеріальними, культурними та інтелектуальними благами. Його якісна і кількісна характеристики визначаються рівнем розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.
Життєвий рівень народу - Економічний словник


Життєвий рівень народу