Абстрактне і конкретне в економічному дослідженні (Абстрактне і конкретне)

Абстрактне і конкретне в економічному дослідженні (Абстрактне і конкретне) – важливі елементи діалектичного методу дослідження, які використовуються як окремо, так і в органічній єдності для пізнання сутності економічних явищ і процесів. Абстрактне сучасна наука розглядає як частину, сторону конкретного, отже, як однобічне, неповне знання, відображене в окремому визначенні, і як таке, що сприяє пізнанню конкретного, тобто цілісного об’єкта в єдності багатьох його сторін, отже, обгрунтуванню системного визначення. Теоретичним вираженням

конкретного є синтез багатьох визначень, в якому втілюється єдність різноманітного, тобто цілісний об’єкт в органічній єдності його багатьох сторін, властивостей, ознак тощо. З цією метою використовують методи аналізу і синтезу, системно-структурний підхід, сходження від абстрактного до конкретного. А. і к. є відносними поняттями, тобто ними можуть бути як відносно прості, так і надзвичайно складні економічні явища і процеси. Так, товар як найпростіший елемент ринкової економічної системи є конкретним щодо окремих сторін товару – споживної вартості й вартості, отже, простою економічною конкретністю.
Капітал загалом є абстрактним щодо окремих форм капіталу (див. Капітал). Якщо у складнішій цілісності існує багато сторін, то в узагальненому визначенні фіксується сутність визначальних сторін, ознак, властивостей тощо з урахуванням зв’язків між ними у процесі історичного розвитку. В противному разі синтезуюче визначення буде еклектичним. Водночас у найпростішій економічній клітинці повинна відображатися в мініатюрі початкова сутність складної системи. Наприклад, суперечності товару (в т. ч. між абстрактною і конкретною працею) повинні розгорнутися в цілісну систему економічних суперечностей, передусім у суперечність між продуктивними силами і відносинами економічної власності, між працею і капіталом. Для комплексного дослідження зв’язку А. і к. необхідно простежити проміжні ланки між ними – різні за складністю окремі конкретніші форми абстрактного. Без вивчення таких форм у багатьох випадках ототожнюють сутність певної категорії (загальної абстрактної форми) та її конкретні форми, сутність і явище, форми її вияву, плутають різні за місткістю економічні закони або загальний закон із конкретними формами його вияву.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Абстрактне і конкретне в економічному дослідженні (Абстрактне і конкретне) - Економічний словник


Абстрактне і конкретне в економічному дослідженні (Абстрактне і конкретне)